پکیج بویلرهای صنعتی

 

ساخت انواع مخازن

مخازن تحت فشار

دی‌اریتور حرارتی

تانک کندانس

مخزن بلودان

مخازن ذخیره سوخت و آب

مخازن هوای فشرده

مبدل‌های حرارتی

منابع آبگرم

 

تامین پکیج‌های تخصصی سیستم بخار

پکیج‌های پمپ کندانس

سیستم‌های بازیافت کندانس

پکیج بوستر پمپ

پکیج مبدل حرارتی

پکیج تصفیه و پالایش آب

سیستم تزریق مواد شیمیایی

 

سیستم برق و اتوماسیون موتورخانه

سیستم کنترل (DCS/PLC)

تابلوهای توزیع برق  (Mce)

سیستم‌های روشنایی

سیستم ارتینگ (تجهیزات و ساختمان)

 

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق

تابلوهای برق توزیع اصلی و فرعی

تابلوهای برق راه‌انداز موتوری (MCC)

تابلوهای برق روشنایی

تابلوهای برق کنترل محلی (LCP)

 

تامین دیگ های بخار

  بویلرهای فایرتیوب تا ظرفیت 32T/hr و دامنه فشارتا14Barg بویلرهای واترتیوب تا ظرفیت 90T/hr و دامنه فشار تا 100Barg دفتر مهندسی و تامین پکیج بویلرهای شرکت ماشین سازی اراک

 

تامین ایستگاه‌ها

 

ایستگاه تله بخار

ایستگاه تقلیل فشار