معرفی برخی پروژه ها

صنایع پتروشیمی پتروپاک

مشخصات پروژه:

مشخصات فنی و اجرایی:

عنوان پروژه: اجرای سایت پتروشیمی پتروپاک مشرق زمین

کارفرما: مجموعه هولدینگ بوکا

سال اجرا: 1395                    محل اجرا: شهرک صنعتی مامونیه

مدت اجرا: 10 ماه

عملیات اجرایی پایپینگ، پلنت، مخازن، موتورخانه، چلیر کمپرسو و آتش نشانی و… با حجم 69000 دایا اینچ عملیات سازه ای: پاپ رک، مخازن، استراکچر تجهیزات و … با حجم 312300 کیلوگرم

نصب کلیه تجهیزات تاسیساتی و تولیدی پلنت

☑ مهندسی و مشاوره              ☑ خدمات اجرایی و نصب              ☑ بازرگانی و تامین تجهیزات              ☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

 گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام(زر ماکارون)

مشخصات پروژه:

مشخصات فنی و اجرایی:

عنوان پروژه: اجرای موتورخانه مرکزی و تاسیسات وابسته

کارفرما: گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام (زرماکارون)

سال اجرا: 1395-1394                محل اجرا: شهرک صنعتی هشتگرد

مدت اجرا: 7 ماه

اجرای موتورخانه مرکزی با ظرفیت تولید:

  15000×6 kg/hr                          با فشارکاری: 12bar  

اجرای پایپینگ تاسیساتی در مسیر پایپ رک ضلع غربی( از خروجی موتورخانه مرکزی تا ورودی کارخانه قند شماره2) خطوط توزیع بخار و برگشت کندانس سالن تولید ضلع غربی اجرای پایپینگ کولینگ تاورها و تلمبه خانه مربوطه

☑ مهندسی و مشاوره              ☑ خدمات اجرایی و نصب              ☑ بازرگانی و تامین تجهیزات              ☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

بیمارستان نفت آغاجاری امیدیه

کارخانه شکلات سازی فرمند

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه:

عنوان پروژه: بیمارستان نفت آغاجاری امیدیه

کارفرما: شرکت نفت ایران      سال اجرا: 1394-1393

محل اجرا: امیدیه خوزستان    مدت اجرا: 7 ماه

مشخصات فنی:

اجرای موتورخانه مرکزی با ظرفیت تولید بخار:

  4000×2 kg/hr          با فشارکاری: 8bar  

اجرای پایپینگ تعداد 14 دستگاه هواساز با حجم 5234 دایا اینچ

عنوان پروژه: طراحی و اجرای سیستم بخار کارخانه شکلات سازی فرمند

کارفرما: کارخانه شکلات سازی فرمند    سال اجرا: 1391

محل اجرا: پل کردان    مدت اجرا: 7 ماه

مشخصات فنی:

اجرای موتورخانه مرکزی با ظرفیت تولید بخار:

 10000×2 kg/hr          با فشارکاری: 10bar  

☑ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

☑ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

ترمینال بالانس نفت ساری مغانک

دارو سازی سامان داروی هشتم

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه:

عنوان پروژه: ترمینال بالانس نفت ساری مغانک

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران      سال اجرا: 1391

محل اجرا: دماوند-مغانک    مدت اجرا: 3 ماه

مشخصات فنی:

ظرفیت تولید بخار:

2800×2 kg/hr          فشار بخار: 8bar 

عنوان پروژه: داروسازی سامان داروی هشتم

کارفرما: آستان قدس رضوی    سال اجرا: 1393

محل اجرا: پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی    مدت اجرا: 7 ماه

مشخصات فنی:

 ظرفیت تولید بخار:

 4000×3 kg/hr         فشار بخار: 8bar

☑ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

☑ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

قالب های پیش ساخته بتنی صدر

کارخانه داروسازی مداوا

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه:

عنوان پروژه: قالب های پیش ساخته بتنی صدر

کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا     سال اجرا: 1391

محل اجرا: تهران    مدت اجرا: 5 ماه

مشخصات فنی:

 ظرفیت تولید بخار:

  3500×3 lb/hr          با فشارکاری: 10bar  

عنوان پروژه: طراحی و اجرای یوتولیتی داروسازی مداوا

کارفرما: داروسازیی مداوا    سال اجرا: 1393

محل اجرا: شهرک صنعتی هشتگرد    مدت اجرا: 6 ماه

مشخصات فنی:

طراحی و اجرای موتورخانه مرکزی با ظرفیت تولید بخار:

 10000×2 kg/hr          با فشارکاری: 10bar  

☑ مهندسی و مشاوره

☐ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

☑ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☑ خدمات اجرایی و نصب

☐ بهینه سازی و ممیزی انرژی

پتروشیمی جم

شرکت پاستوریزه پگاه تبریز

مشخصات پروژه:

مشخصات پروژه:

عنوان پروژه: بهینه سازی سیستم توزیع بخار و کندانس پتروشیمی جم

 سال اجرا: 1391      محل اجرا: عسلویه    مدت اجرا: 1 ماه

مشخصات فنی و اجرایی:

ظرفیت تولید بخار:

157 Ton/day          با فشارکاری: 40bar 

عنوان پروژه: بهینه سازی سیستم توزیع بخار و کندانس شرکت شیر پاستوریزه پگاه تبریز

کارفرما: صنایع شیر ایران  سال اجرا: 1389 محل اجرا: تبریز  مدت اجرا: 1 ماه

مشخصات فنی:

ظرفیت تولید بخار:

40 Ton/hr          با فشارکاری: 17bar  

☐ مهندسی و مشاوره

☐ بازرگانی و تامین تجهیزات

☐ خدمات اجرایی و نصب

☑بهینه سازی و ممیزی انرژی

☐ مهندسی و مشاوره

☑ بازرگانی و تامین تجهیزات

☐ خدمات اجرایی و نصب

☑ بهینه سازی و ممیزی انرژی