بازدید و بهینه سازی سیستم‌های بخار

ارائه پیشنهادات بهینه سازی و بازیافت انرژی سیستم بخار، متخصص هر سایت


مشکلات ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی(سوخت،برق و آب)، بهمراه مسائل زیست محیطی و ایمنی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در سیستم های بخار هستند. کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی، بر پایه شرایط واقعی عملیاتی هر سایت از اهداف نهائی این طرح است.

بازدیدهای تخصصی از هر سیستم بخار منجر به تاثیرات چشمگیر در بخش های مختلف سیستم شده و در نهایت راندمان عمومی سیستم را افزایش می دهد. این بررسی شامل کلیه بخش ها( آماده سازی آب، تولید بخار، توزیع و کنترل بخار،برگشت کندانس) می باشد.

آنالیز کامل سیستم بخار از تخصص های حرفه ای شرکت پارس جم کنترل بشمار میرود.بازدیدهای مذکور با توجه به شرایط هر سایت متغیر بوده و در برگیرنده: عملیات اجرائی، فعالیت های مهندسی و جزئیات فنی – مالی و در نهایت ارائه گزارش های موثر و کاربردی جهت تصمیم گیری های مدیریتی است.

آیا می دانید؟


 • هر کیلوگرم بخار و کندانس دارای ارزش مالی قابل توجه است؟
 • پتانسیل موجود در سیستم های بخار جهت اجرای طرح های موفق بازیافت انرژی بسیار بالا است؟
 • با اجرای عملیات بازیافت انرژی در سیستم های متداول بخار، می توان مصرف بخار را بین 15 الی 40 درصد کاهش داد؟
 • هزینه تقریبی سالانه اتلافات بخار از یک تله 1/2 اینچ، بالغ بر 15/000/000 تومان است.
 • هزینه متوسط تولید یک تن بخار در ایران، در حدود 180/000 تومان برآورد می گردد.

برنامه بازدید سیستم بخار چه قسمت هایی را پوشش می دهد؟


 • بررسی واحدهای مختلف تولید و توزیع بخار و برگشت کندانس
 • پیشنهاد بکارگیری روش های صحیح مهندسی اجرا و پایپینگ
 • بررسی مشکلات خوردگی و رسوب در پایپینگ
 • کاهش نشتی ها و اتلافات مستقیم بخار
 • روش های بازیافت و برگشت حداکثر کندانس
 • پیشنهادات مربوط به افزایش کیفیت و کمیت تولید
 • بررسی کامل ایستگاه های تله بخار
 • بررسی های کامل مربوط به ایمنی افراد و تجهیزات
 • پیشنهاد برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیش گیرانه (P.M) در صورت نیاز
 • تهیه نقشه دقیق سیستم بخار(درصروت نیاز)
 • پیشنهاد تجهیزات مورد نیاز جهت نیل به اهداف فوق و زمان برگشت سرمایه

مراحل اجرایی بازید،بهینه سازی و بازیافت انرژی سیستم بخار


 • بازدید مقدماتی، برگزاری جلسات و جمع آوری نفشه ها و مدارک فنی
 • شناسایی و اعلام نقاط اتلاف انرژی در سیستم
 • تست و بررسی سلامت اجزا مختلف سیستم( پایپینگ، شیرآلات، تجهیزات)
 • مدل سازی عملکرد سیستم توسط نرم افزاری های  ویژه
 • گزارش دقیق از وضعیت سیستم بخار
 • روشن سازی مشکلات موجود در نواحی سیستم، علل و تاثیرگذاری آنها
 • پیشنهادات اصلاحی،تهیه نقشه ها و مدارک مرتبط
 • انتخاب شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز و پیشنهاد فهرست اقلام مورد نیاز

   اهداف نهایی


 • کاهش حداکثر مصرف انرژی(عمدتا سوخت)
 • کاهش هزینه های آب، مواد شیمیایی و دفع هرز آب
 • بهمبود عملکرد بویلر و تجهیزات واحد یوتولیتی
 • افزایش کیفیت و کمیت تولید و به حداقل رسانی ضایعات
 • افزایش عمر کاری سیستم و کاهش نرخ فرسودگی و صدمه به تجهیزات و پایپینگ
 • کاهش نشتی و اتلافات بخار در شیرآلات، اتصالات و پایپینگ
 • بهبود کنترل دما و فشار
 • حذف رطوبت و ناخالصی در بخار وافزایش کیفیت بخار
 • تقلیل ضربات چکش، ارتعاشات و خوردگی
 • کاهش مشکلات و هزینه های بهره برداری و نگهداری سیستم
 • بهبود ایمنی

   نتایج آنالیزهای واقعی و صحیح از سیستم بخار، تصمیم گیری های شما را آسان می سازد


در گزارش نهایی، ضمن ارائه وضعیت موجود، توصیه های علمی جهت چگونگی بهینه سازی سیستمم به همراه زمان تقریبی برگشت سرمایه لحاظ خواهد شد. همچنین تقدم و تاخر عملیات جهت برنامه ریزی مربوط پیشنهاد می گردد. بدین طریق، تیم مدیریتی مجموعه با دید روشن تری قادر به اخذ تصمیمات خواهد بود.

نرم افزارهای مهندسی سیستم بخار و بازیافت انرژی

فلوچارت نمونه بهینه سازی سیستم بخار