کتاب ها

مهندسی سیستم بخار؛ ترجمه و تالیف مهندس عادل قهرمانی. 

مقالات

شرکت پارس جم کنترل ماهانه در نشریات مختلف به انتشار مقالات می پردازد.  
برای مشاهده فهرستی از این مقالات اینجا را کلیک نمایید.