محصولات

خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات با تمرکز بر شیرآلات و تجهیزات صنعتی و با استفاده از نمایندگی‌ها و پشتیبانی شرکت‌های نامی داخلی و خارجی معتبر نظیر ماشین سازی اراک(MSA) ، شرکت Termo ، شرکت GEDIC ترکیه و شرکت Spirax Sacro انگلستان انجام می­گیرد. در این رابطه با توجه به حضور مستمر و متمرکز در انواع پروژه‌ها، امتیازات ویژه‌ای از شرکت‌های مذکور جهت ارائه به کارفرمایان محترم اخذ گردیده است.

کیفیت تجهیزات، نحوه ارائه خدمات و پاسخگویی سریع به همراه انبارهای دائمی و به روز این شرکت موجب حضور مستمر در پروژه‌ها و تمایز مشخص این شرکت در نزد بسیاری از همکاران کارفرمایان محترم می‌باشد.

از جمله محصولاتی که این شرکت بطور مستقیم ارائه می دهد:

  • TERMO
  • MSA
  • LESER
  • MANKENBERG
  • RIFOX