جداول محاسباتی

توزیع بخار
ظرفیت خطوط بخار اشباع در سرعت های مختلف  
نمودار سایزینگ خطوط بخار- افت فشار  
میزان کندانس بخار در گرمایش  
سایزینگ شیرهای تقلیل فشار  
شیرهای تقلیل فشار توصیه شده برای نصب و راه‌اندازی  
سایزینگ شیرهای اطمینان در سیستم بخار  
میزان kv در شیر کنترل دو پورت DN15(1/2”) تا DN200(8”) برای سری KE محصولات spirax sacra  
مودار سایزینگ Kv در بخار اشباع  
نمودار سایزینگ Kv در بخار سوپرهیت  
اصول بخار، تولید بخار
جداول بخار                                                                                             
جداول تبدیل
محدوده­ی فشار / دما
مخازن بلودان
بازگشت کندانس
مقدار فلش بخار در خطوط لوله                                                              
استانداردهای بین المللی تله­ بخار
جزییات نصب و راه اندازی ایستگاه های تله­ بخار
راهنمای انتخاب تله­ بخار