مهندسی و نظارت

تجارب و حضور مداوم تیم مهندسی شرکت پارس جم کنترل در بسیاری از پروژه­های صنعتی و شهری، طراحی و مهندسی، تاسیسات مربوط را بهینه با حداکثر کیفیت و با حداقل هزینه مقدور ساخته است. ارائه خدمات ویژه و تخصصی مهندسی با استفاده از آخرین استانداردها و پشتیبانی شرکت­های معتبر بین المللی به شرح ذیل قابل ارائه است.

  • مشاوره تخصصی جهت احداث تاسیسات صنعتی و غیرصنعتی
  • محاسبه و طراحی دقیق سیستم بخار با استفاده از نرم افزارهای تخصصی
  • تهیه و ارائه نقشه های اجرایی سه بعدی و ایزومتریک یوتیلتی و پایپینگ
  • برآورد اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه و تهیهMTO
  • طراحی و اجرای سیستم های تریسینگ مخازن و خطوط انتقال
  • اجرا و نظارت براجرای سیستم های تاسیساتی
  • برگزاری سمینارهای تخصصی
  • ارائه منابع و نرم افزارهای فنی و تخصصی