رزومه E.P.C

با سال ها تجربه، پارس جم کنترل(PJC) که در سطح کشور به عنوان یک شرکت پیشرو      E.P.C  شناخته می شود. درزمینه سیستم های تاسیسات مکانیکی با مهارت قابل توجه در سیستم های بخار بسیار متخصص است.

برای مشاهده رزومه کامل روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده

 E.P.C RESUME

Coming through years of experience, Pars Jam Control (PJC), known nationally as a leading E.P.C company, is extremely specialized in mechanical utility systems with remarkable expertise in steam  systems

EnGlish resume