دوره‌های تخصصی

گروه آموزشی پارس جم کنترل با سال ها تجربه علمی- عملی، تکنولوژی نوین بخار را به اشتراک می گذارد هدف از برگزاری این دوره­ ها، انتقال دانش فنی، نکات کلیدی و جزئیات کاربردی سیستم های بخار در مراحل مختلف طراحی، انتخاب، نصب و بهره برداری است. در این رابطه، اساتید خبره ما به همراه تجهیزات کمک آموزشی ویژه، کلید موفقیت و اعتبار برگزاری دوره ها در سطوح کیفی بالا هستند. طیف گسترده” مهندسین، طراحان، پیمانکاران، بهره برداران، تکنسین ها و پرسنل نگهدار” با گرایش کاری مرتبط از مخاطبین دائمی دوره های آموزشی سیستم بخار بشمار می روند.

ارائه گواهی نامه های معتبر بین المللی شرکت Spirax Sarco

ارائه گواهی نامه مرکز تحقیقات صنعتی ایران با مجوز فنی و حرفه ای

امکان برگزاری دوره­ های مستقیم بخار خارج از کشور

جزوات فنی، لوازم التحریر و نرم افزارهای مرتبط جزو پکیچ دوره­ ها می باشد.

دوره­ ها با استفاده از فیلم­ های آموزشی و اسلایدهای تخصصی اجرا می شود.

کارگاه­ های عملی استفاده از نمونه های واقعی و برش خورده تجهیزات

برگزاری دوره­ ها در محل شرکت ها و صنایع امکان پذیر می باشد.

دوره های تخصصی ویژه سیستم بخار


گروه آموزشی پارس جم کنترل با سال ها تجربه علمی- عملی، تکنولوژی نوین بخار را به اشتراک می گذارد.هدف از برگزاری این دوره­ ها، انتقال دانش فنی، نکات کلیدی و جزئیات کاربردی سیستم های بخار در مراحل مختلف طراحی، انتخاب، نصب و بهره برداری است. در این رابطه، اساتید خبره ما به همراه تجهیزات کمک آموزشی ویژه، کلید موفقیت و اعتبار برگزاری دوره ها در سطوح کیفی بالا هستند.

طیف گسترده” مهندسین، طراحان، پیمانکاران، بهره برداران، تکنسین ها و پرسنل نگهدار” با گرایش کاری مرتبط از مخاطبین دائمی دوره های آموزشی سیستم بخار بشمار می روند.

 

 

 • ارائه گواهی نامه های معتبر بین المللی شرکت Spirax Sarco
 • ارائه گواهی نامه مرکز تحقیقات صنعتی ایران با مجوز فنی و حرفه ای
 • امکان برگزاری دوره­ های مستقیم بخار خارج از کشور توسط Spirax Sarco
 • جزوات فنی، لوازم التحریر و نرم افزارهای مرتبط جز پکیچ دوره­ ها می باشد.
 • دوره­ ها با استفاده از فیلم­ های آموزشی و اسلایدهای تخصصی اجرا می شود.
 • کارگاه­ های عملی استفاده از نمونه های واقعی و برش خورده تجهیزات
 • برگزاری دوره­ ها در محل شرکت ها و صنایع امکان پذیر می باشد.

خلاصه سیلابس های دوره طراحی سیستم های بخار

 • مفاهیم پایه بخار، ویژگی و خواص بخار
 • سیکل بخار و کنداس،اجزا مهم و کلیدی
 • واحدهای مهندسی اتصالات، کلاس های کاری،قطعات
 • بویلرهای تولید بخار و سیستم های کنترل
 • کنترل TDS در بویلرهای بخار
 • برون ده بویلر (Steam Rating)
 • اندازه گیری و انتخاب دیگ بخار، انتخاب فشارکاریی
 • تجهیزات، سیستم و بویلیر
 • نحوه توزیع بخار و اندازه گیری لوله ها(سرعت،افت فشار)
 • حذف رطوبت و هوا از بخار
 • تخلیه کندانس در خطوط توزیع بخار، ضربات چکش
 • ایستگاه تقلیل فشار،انتخاب شیر اطمینان
 • انتخاب و اندازه گیری شیرهای کنترل دما
 • عایق کاری، مفاصل انبساطی در لوله کشی
 • محاسبات دی اریتور
 • اندازه گیری سیستم لوله کشی کندانس
 • تله های بخار و  روش انتخاب آن ها
 • روش های بهینه سازسی و بازیافت انرژی از کندانس
 • تانک های کندانس و بلودان،پمپ های الکتریکی و و مکانیکی کندانس
 • پروژه نمونه بخار

خلاصه سیلابس های دوره بهبود راندمان و مدیریت انرژی در سیستم ها بخار

 • افزایش راندمان احتراق بویلرهای بخار
 • افزایش ضریب انتقال حرارت بویلر
 • استفاده از اکونومایزر و گرمایش آب تغذیه بویلر
 • کاهش بلودان در بویلرها 
 • بازیافت حرارت ازسیستم های اتوماتیک کنترل TDS
 • استفاده از جریان سنج های بخار در مسیرهای اصلی
 • اندازه مناسب لوله هاو شیرآلات به منظور کاهش اتلافات
 • نقش هوا و رطوبت بخار در کاهش راندمان
 • عایق کاری لوله ها، نصب عایق های قابل برداشت
 • استفاده از تجهیزات مدرن و با راندمان بالا
 • بازگردندان کندانس به بویلر
 • اهمیت اندازه تله بخار و واریفیس
 • اتلافات انرژی و نشتی در تله های بخار
 • خرابی تله های بخار و تست آن 
 • معرفی سیستم مدیریت تله های بخار (STMS)
 • مقایسه بین پمپ های کندانس الکتریکی و مکانیکی
 • کندانس فشار بالا، بخار فلاش به منظور بازیافت انرژی
 • رسوب زدایی و تمیزکاری تجهیزات
 • کندانس مجدد بخار فلاش به منظور بازیافت انرژی
 • استفاده از توربوژنراتورها 
 • تعیین هزینه های پایه سوخت، آب، مواد شیمایی
 • کاهش اتلافات و نشتی در شیرآلات بخار
 • نمونه چک لیست های کاهش مصرف انرژی
 • آنالیز و بررسی مالی جهت تصمیم گیری نهایی

خلاصه سیلابس های دوره تعمیرات و نگهداری در سیستم های بخار

 • مشکلات عمده در سیستم های بخار
 • بویلرهای تولید بخار و سیستم های کنترلی
 • TDS و بلودان در بویلرهای بخار
 • سیکل عمومی بخار و کندانس و اجزا کلیدی
 • نحوه توزیع بخار
 • حذف رطوبت و هوا از سیستم توزیع بخار
 • ضربه چکش در سیستم های بخار
 • ایستگاه و شیرهای تقلیل فشار بخار
 • شیرهای کنترل
 • شیرهای اطمینان
 • انواع تله های بخار،نحوه عملکرد و مباحث پیرامون
 • متعلقات جانبی در دستگاه تله بخار
 • آشنایی با روش های تست تله بخار
 • مشکلات معمول تله های بخار
 • انواع اتصالات، کلاس های کاری، جنس قطعات
 • انواع شیرآلات در سیستم بخار و آب
 • نمونه چک لیست های تجهیزات، ایمنی
 • تعمیرات شیرهای فشار شکن، تله های بخار و …
 • برنامه تعمیرات و نگهداری سیستم بخار

خلاصه سیلابس های دوره سیستم های کنترل بخار(دما، فشار، سطح)

 • المان های پایه و اصول عملکردی سیستم های کنترل
 • کنترل فشار، دما، جریان
 • شیرهای کنترل الکتریک، نئوماتیک و خود عملگر
 • اجزا داخلی شیرکنترل
 • خواص جریان و ویژگی های عملکردی شیرهای کنترل
 • ضریب جریان، اندازه گذاری و انتخاب قطر شیر کنترل
 • اشاره اجمالی به کنترلرها، سیگنال ها، سنسورها، اکچوایتورها
 • معرفی سیگنال های متداول در صنعت
 • شیرهای اطمینان، نحوه عمکلرد، اندازه گذاریو انتخاب قطر
 • کنترهای سطح
 • انواع کنترل های سطح مدرن، نحوه عملکرد
 • انواع و انتخاب کنترل سطح مناسب در بویلرهای بخار
 • کنترل TDS و بلودان دیگ های بخار

خلاصه سیلابس های دوره تله های بخار و خطوط کندانس

 • انواع تله های بخار، اجزا داخلی عملکرد
 • انتخاب مدل و قطر تله های بخار
 • متعلقات و شیرآلات جانبی مجاور تله بخار
 • روش های تست تله های بخار
 • مشکلات معمول در تله های بخار،تعمیر و نگهداری
 • نشتی و مصرف انرژی در تله های بخار
 • جزیان دوفازی در خطوط کندانس
 • جمع آوری کندانس و اندازه گذاری لوله ها
 • خوردگی در خطوط کندانس
 • روش های بهینه سازی و بازیافت انرژی از کندانس
 • تانک های کندانس و بلودان
 • بررسی Stall درر مصرف کننده های بخار
 • پمپ های مکانیکی کندانس، پمپ-تراپخا
 • معرفی، بررسی اجزا داخلی، محل استفاده