استانداردها

 
استانداردهای فلنجANSI
پیچ و مهره در فلنج‌های DIN
ابعاد فلنج
سرعت جریان آب در لوله‌های فولادی رده 40
اتلاف اصطکاک آب در هر 100فوت در لوله‌های فولادی رده 40
مقایسه مواد
مشخصات لوله بدون درز فولادی
حرارت مخصوص و وزن
مقایسه فولادها
هزینه تولید بخار