پکیج بویلرهای صنعتی

ساخت انواع مخازن
 • مخازن تحت فشار
 • دی‌اریتور حرارتی
 • تانک کندانس
 • مخزن بلودان
 • مخازن ذخیره سوخت و آب
 • مخازن هوای فشرده
 • مبدل‌های حرارتی
 • منابع آبگرم
 •  
تامین پکیج‌های تخصصی سیستم بخار
 • پکیج‌های پمپ کندانس
 • سیستم‌های بازیافت کندانس
 • پکیج بوستر پمپ
 • پکیج مبدل حرارتی
 • پکیج تصفیه و پالایش آب
 • سیستم تزریق مواد شیمیایی
 •  
سیستم برق و اتوماسیون موتورخانه
 • سیستم کنترل (DCS/PLC)
 • تابلوهای توزیع برق  (Mce)
 • سیستم‌های روشنایی
 • سیستم ارتینگ (تجهیزات و ساختمان)

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق
 • تابلوهای برق توزیع اصلی و فرعی
 • تابلوهای برق راه‌انداز موتوری (MCC)
 • تابلوهای برق روشنایی
 • تابلوهای برق کنترل محلی (LCP)

تامین دیگ های بخار
 •   بویلرهای فایرتیوب تا ظرفیت 32T/hr و دامنه فشارتا14Barg بویلرهای واترتیوب تا ظرفیت 90T/hr و دامنه فشار تا 100Barg دفتر مهندسی و تامین پکیج بویلرهای شرکت ماشین سازی اراک
 •  
تامین ایستگاه‌ها
 
 • ایستگاه تله بخار
 • ایستگاه تقلیل فشار
//]]>