کتاب ها

مهندسی سیستم بخار؛ ترجمه و تالیف مهندس عادل قهرمانی.

مقالات

شرکت پارس جم کنترل ماهانه در نشریات مختلف به انتشار مقالات می پردازد. 
برای مشاهده فهرستی از این مقالات اینجا را کلیک نمایید.
//]]>