توزیع بخار
ظرفیت خطوط بخار اشباع در سرعت های مختلف
نمودار سایزینگ خطوط بخار- افت فشار
میزان کندانس بخار در گرمایش
سایزینگ شیرهای تقلیل فشار
شیرهای تقلیل فشار توصیه شده برای نصب و راه‌اندازی
سایزینگ شیرهای اطمینان در سیستم بخار
میزان kv در شیر کنترل دو پورت DN15(1/2”) تا DN200(8”) برای سری KE محصولات spirax sacra
مودار سایزینگ Kv در بخار اشباع
نمودار سایزینگ Kv در بخار سوپرهیت
اصول بخار، تولید بخار
جداول بخار
جداول تبدیل
محدوده­ی فشار / دما
مخازن بلودان
بازگشت کندانس
مقدار فلش بخار در خطوط لوله
استانداردهای بین المللی تله­ بخار
جزییات نصب و راه اندازی ایستگاه های تله­ بخار
راهنمای انتخاب تله­ بخار
//]]>